Voor nieuwe leden

Op deze pagina vinden aspirant leden informatie over de toelating tot de werkgroep voor veterinaire tandheelkunde. Wij adviseren u de statuten en het huishoudelijk reglement vooraf goed door te nemen. Deze vindt u op een aparte pagina.

De WvT heeft een aantal criteria opgesteld, waar nieuwe leden aan moeten voldoen. De toelatingscommissie zal hierbij ook een bezoek aan uw praktijk afspreken. Meer informatie vindt u in het huishoudelijk reglement. De toelatingscriteria vindt u hieronder:

Toelatingscriteria WVT

De criteria voor lidmaatschap WVT worden als volgt gedefinieerd:

 • –  5 jaar praktijkervaring met relevante ervaring in de gezelschapsdierenpraktijk.
 • –  De praktijk moet voldoende uitgerust zijn om de tandheelkunde op een verantwoorde wijze en lege artes uit te kunnen voeren (een voorwaarde is: zeker mogelijkheden tot dentale röntgen, de aanwezigheid van een boorunit en degelijk handinstrumentarium)
 • –  Het gevolgde trainingstraject zal geëvalueerd worden, tevens zal er tijdens een visitatie beoordeeld worden hoe men dit in de praktijk toepast.
 • –  Er moet door de aspirant-leden 3 schriftelijke goed gedocumenteerde casus ingediend worden representatief voor de tandheelkundige praktijk van het aspirant lid. De casus moeten uit 3 verschillende deelgebieden van de tandheelkunde komen en door het aspirant lis zelf zijn uitgevoerd.
 • –  Minimaal 2 leden van de toelatingscommissie zullen een bezoek aan de desbetreffende praktijken afleggen waarbij de praktijkomstandigheden en de werkwijze van het aspirant lid zullen beoordeeld worden. De kosten hiervoor zullen voor rekening van de aanvrager zijn.
 • –  Er wordt van het aspirant lid gevraagd een motivatie op te geven voor de volgende twee punten:

o Waarom wil het aspirant lid lid worden van de WVT?
o Wat denkt het aspirant lid in te kunnen brengen / toe te kunnen voegen aan de huidige WVT

M.b.t. de casussen kan gesteld worden dat die minimaal dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden zoals:
Casus digitaal aanleveren in Word met zowel klinische foto’s van de patiënt als röntgenfoto’s in het document. Lever de foto’s tevens apart in van het Word document , gerangschikt in mapjes per patiënt. Dus twee mapjes per patiënt: een word document met foto’s en een mapje met klinische foto’s plus röntgen foto’s in JPEG formaat. Voor de behandeling dienen klinische foto’s te worden gemaakt, eventueel tijdens en na de behandeling.

De foto’s zo aanleveren dat er geen verwarring ontstaat over links en rechts. Bij katten boven 4 jaar leeftijd in ieder geval een “full mouth” opname (in verband met voorkomen van tandresorptie). Geef dus duidelijk aan welke tand/kies en/of welke kaakhelft het betreft om verwarring te voorkomen.

Het verslag moet bevatten:

 • –  Goede anamnese
 • –  Goede diagnostiek
 • –  Aanvullend onderzoek
 • –  Uitslagen en beeldmateriaal
 • –  Therapeutisch plan
 • –  Vervolg en behandeling
 • –  Nazorg
 • –  Opvolging van de patiënt
 • –  Uiteraard kan een casus per geval erg verschillen maar een casus over slechts tandsteen verwijdering (tenzij uiteraard een bijzonder geval) is wat summier.

Om u te helpen bij het schrijven van een casus vindt u hier een handleiding.

Om u voor het lidmaatschap aan te melden wordt u verzocht het onderstaande formulier in te vullen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw geboortedatum

  Uw privé adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon privé

  Mobiel nummer

  Email prive

  Werkzaam in (plaats)

  Afgestudeerd (jaar en plaats)

  Naam kliniek

  Provincie

  Adres kliniek

  Postcode kliniek

  Plaats kliniek

  Telefoon kliniek

  Fax kliniek

  Email kliniek

  Website kliniek

  Is er in de praktijk een dentaal röntgenapparaat aanwezig?

  janee

  Is dit een digitaal apparaat?

  janeeniet van toepassing

  Is er een dentale unit met LS en HS hoekstukken aanwezig?

  janee

  Is er een ultrasoon tandsteenapparaat aanwezig?

  janee

  Welke relevante cursussen heeft u in het verleden op tandheelkundig gebied gevolgd? Waar, wanneer en bij wie?

  Kunt u hieronder aangeven welke tandheelkundige verrichtingen u verricht? Dit in verband met eventuele doorverwijzingen door collegae. Het gaat om door uzelf verrichtte behandelingen!

  eenvoudige extractiegecompliceerde extractiedentale rontgenfotorestauratiewortelkanaalbehandelingvitale pulpa-overkappingorthodontieprosthodontologie (kronen)paradontologiekaakchirurgie

  Welke diersoorten behandeld u?

  paardgezelschapsdierenkleine knagers

  Overige opmerkingen of aanvullingen: